KongresEdukacjiMedialnej@gmail.com Gdańsk-Gdynia, 25-26 października 2018

III Kongres Edukacji Medialnej/Spotkanie badaczy i praktyków

Edukacja medialna w świecie cyfrowego konsumpcjonizmu.

Nowe technologie a solidarne i pluralistyczne społeczeństwo?

Gdańsk-Gdynia, 25-26 października 2018


Pod koniec lat dziewięćdziesiątych entuzjaści technologii spoglądali na wyszukiwarki jako na nadzwyczajną demokratyzację Internetu. Umożliwiały one twórcom treści z całego świata docierać do rozległej publiczności. Web 2.0 obiecał jednak jeszcze większą „demokratyzację” poprzez tworzenie się społeczności wirtualnych. Ale najnowsza historia rozwoju branży technologicznej i kultury cyfrowej przynosi inny – nawet przeciwny – efekt. Siła, która spowodowała przejrzystość i współpracę w chaotycznym świecie online, pociąga za sobą nieuczciwą konkurencję, zabieganie o uwagę klienta oraz zmieniające się jak w kalejdoskopie zniekształcenia rzeczywistości. Ramesh Srinivasan i Adam Fish w książce zatytułowanej „After the Internet” zauważają, że internet przestał być miejscem, w którym mamy do czynienia z rozproszoną komunikacją, a stał się przestrzenią, wykorzystywaną przez tych, którzy zarządzają i manipulują cyfrową infrastrukturą, najczęściej przedsiębiorstwa z branży technologicznej oraz rządy. W podobnym tonie o współczesnym Internecie wypowiada się jeden z jego współtwórców – Tim Berners-Lee – który twierdzi, że na naszych oczach Sieć – m.in. za sprawą inteligentnych algorytmów – przekształca się z przestrzeni stworzonej pierwotnie jako otwarta platforma służąca do wymiany myśli, dyskusji i współpracy w pole walki o władzę.

Niniejszy III Kongres Edukacji Medialnej chcemy poświęcić niezwykle aktualnemu i ważnemu zagadnieniu, czyli roli nowych technologii (oraz branży technologicznej) w świecie cyfrowego konsumpcjonizmu. Jednym z ważnych zadań stojących obecnie przed edukacją medialną jest zwrócenie uwagi na paradoks nowych technologii: z jednej strony sprzyjają demokratyzacji i pluralizacji, zaś z drugiej za sprawą zaawansowanych i nowoczesnych komputerowych technik obliczeniowych stają się narzędziem inwigilacji oraz manipulacji.

zapraszamy do dyskusji nad następującymi zagadnieniami:

programming-942487_1280

rola edukacji medialnej wobec postępującej algorytmizacji oraz technologizacji

human-2944064_1280

(cyfrowa) edukacja kulturalna - nowe narzędzia i metody

family-2755604_1280

formy manipulacji i dezinformacji online, w tym propaganda komputacyjna

code-2620118_1280

programowanie - nowe umiejętności obywatelskie?

cup-2734985_1280

korzystanie z technologii na rzecz społeczności lokalnych

stock-exchange-3087396_1280

nowe technologie jako narzędzia kontroli społecznej i politycznej

people-2557396_1280

działania edukacji medialnej na rzecz budowania solidarnego i demokratycznego społeczeństwa

telephone-586266_1280

narzędzia mobilne - platformy aktywności społecznej

sadness-2581083_1280

trolling internetowy, hejting, mowa nienawiści w mediach społecznościowych

keyboard-621830_1280

obrona przed fake news

smart-watch-821559_1920

edukacja interaktywna - nowe pokolenia, nowe interfejsy komunikowania

Zaproszeni goście

celiński_r

dr hab., prof. UMCS Piotr Celiński (UMCS w Lublinie)

Medioznawca, teoretyk mediów cyfrowych, animator kultury, profesor nadzwyczajny w Zakładzie Filozofii Polityki i Komunikacji Społecznej UMCS. Kurator i współtwórca wydarzeń kulturalnych i artystycznych. Autor i redaktor książek: Interfejsy. Cyfrowe technologie w komunikowaniu (Wrocław 2010), Kulturowe kody technologii cyfrowych (Lublin 2011), Mindware. Technologie dialogu (Lublin 2012), Postmedia. Cyfrowy kod i bazy danych (Lublin 2013). Współtwórca i członek zarządu Fundacji Instytut Kultury Cyfrowej (www.kulturacyfrowa.org).

VAGarden_r

Van Ahn Dam (Fundacja Girls Code Fun)

Urodzona w Wietnamie i wychowana w Polsce edukatorka i popularyzatorka nauki programowania. W pracy łączy swoje doświadczenie w nauczaniu, kreatywnych działaniach i pasję do nowych technologii. Najbardziej lubi tłumaczyć dzieciom i dorosłym czym jest programowanie za pomocą pluszowego kurczaka. Współzałożycielka szkoły programowania Kids Code Fun, koordynatorka programowa w Fundacji Girls Code Fun i Head of Education Department w KodingNext (Indonezja). Inicjatorka projektu Very Senior Developers łączącego najmłodsze pokolenia i seniorów na warsztatach z zastosowaniem nowych technologii.

M.Molęda-Zdziech

dr hab. prof. SGH., Małgorzata Molęda-Zdziech

Socjolożka (IS UW), antropolożka – (Université Réné Descartes, Paryż); doktor nauk humanistycznych UW, habilitacja z nauk o polityce, specjalność komunikowanie polityczne, prof. nadzw. w Katedrze Studiów Politycznych SGH. Jest członkinią Zarządu Stowarzyszenia Francja-Polska. Od 2005 roku jest ekspertką międzynarodowej organizacji pozarządowej EUROPA (Entretiens Universitaires pour l’Administration Publique) z siedzibą we Francji, Limoges, w której pełni funkcję wiceprezeski i członkini Komietu Naukowego. W latach 2009 -2017 - ekspertka w Obywatelskim Forum Legislacji przy Fundacji im. S. Batorego. Członkini Zarządu Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej (PTKS). Obecnie dyrektor Biura Promocji Nauki PolSCA PAN w Brukseli (www.polsca.pan.pl). Autorka m.in. „Obecna nieobecność. Aktorski bojkot radia i telewizji w stanie wojennym”, autorka i współautorka licznych publikacji o tematyce lobbingu (m.in. wraz z K. Jasieckim i U. Kurczewską „Lobbing. Sztuka skutecznego wywierania wpływu”, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000 oraz II wydanie rozszerzone 2006; z U. Kurczewską „Lobbing w Unii Europejskiej”, w Instytucie Spraw Publicznych, Warszawa 2002, komunikowania i mediów. Ostatnio opublikowała „Czas celebrytów. Mediatyzacja życia publicznego”, Difin, 2013, Kreatywność i innowacyjność w erze cyfrowej”, red. A. Zorska, M. Molęda-Zdziech, B. JUNG, 20014, Oficyna SGH. W maju 2018 ukaże się „Amerykańskie wybory prezydenckie w erze postprawdy” red. J. Misiuna, M. Molęda-Zdziech i S. Łubiarz, Oficyna SGH. .

Onno Hansen-Staszyński_

Onno Hansen–Staszyński

Szkoleniowiec, ekspert, współautor koncepcji “Pokolenie (F) fragmentacji”. Magister nauk politycznych. Zajmuje się m.in. rozwijaniem umiejętności digitalnych oraz refleksji młodzieży online szczególnie zagrożonej wykluczeniem. Jest współautorem w polskich projektach Obywatel Solidarność (2010, finansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury), Dynamiczna Tożsamość (2012, 2013, 2014-2016, dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego), akademia dynamiczna Tożsamość (2016, 2017, 2018 dofinansowane ze środków Miasta Gdańska) i Jak pracować profilaktycznie z dzieckiem w wieku 13 do 15 lat (2017, 2018 dofinansowane ze środków Miasta Gdańska). Był (współ)autorem i partnerem w 8 europejskich projektach: CDEI, IDentifEYE, Dynamic Identity i OZO. Był partnerem w europejskich projektach Web2Learn, Talking about Taboos, Pecos4SMEs i ANEMELO. Był doradcą holenderskiego Ministra MSW i stowarzyszenia holenderskich operatorzy telefonii i sieci kablowych ds. e-walidacji. Był doradcą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ds. edukacji medialnej. Publikuje naukowe artykuły oraz popularne artykuły na największej holenderskojęzycznej platformie online o marketingu i komunikacji: Frankwatching. Od 1998 lat bada społeczne formy technologii i technologiczne potrzeby społeczeństwa. Jest architektem funkcjonalności internetowych oraz ekspertem walidacji, semantyki i budowania współnot online, który dzieli się swą wiedzą i doświadczeniem na europejskich forach, dając również swoje wykłady. Prezes Zarządu Fundacji Ezzev. http://onnohansen.nl/

Oktawia Gorzeńska

Oktawia Gorzeńska

Oktawia Gorzeńska jest dyrektorką 17 LO w Gdyni – Szkoły z mocą zmieniania świata według Fundacji Ashoka, ekspertką transformacji i innowacji w edukacji, mówczynią TEDx, członkinią grupy Superbelfrzy RP, absolwentką Leadership Academy for Poland, Microsoft Innovator Educator Expert – reprezentantką Polski na Education Exchange Microsoft w Singapurze oraz inicjatorką ogólnopolskiej konferencji „Szkoła z edumocą” Gdynia 2018. W 2015 roku zdobyła tytuł Eduinspiratora w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez FRSE. Fascynuje ją temat przywództwa, kompetencji przyszłości, innowacji oraz transformacji i jej mądrego wdrażania. W wolnych chwilach podróżuje, odwiedzając przy okazji szkoły w różnych krajach i poznając innych belfrów - eduzmieniaczy. Jako autorka bloga www.eduzmieniacz.com upowszechnia inspiracje służące zmianie edukacji. Bardzo lubi swoją pracę z edukatorami jako trener zmiany, a także jako koordynator projektów. W jej autorski projekt "Agenci Globalnej Zmiany" zaangażowało się kilkudziesięciu nauczycieli z całej Polski. Wierzy w to, że zmiana zaczyna się w klasie.

Iwona Brzózka Złotnicka

Iwona Brzózka-Złotnicka

Ekspertka edukacyjna, trenerka i popularyzatorka specjalizująca się w wykorzystaniu nowych technologii w procesie nauczania i uczenia się. Współtwórczyni i koordynatorka innowacyjnych programów Mistrzowie Kodowania i Mistrzowie Kodowania Junior dla Samsung Electronics Polska. Prelegentka ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji. M.in. Inspiracje, Inspiracje wczesnoszkolne (Fundacja Think), Safer Internet (Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę), Światowa Konferencja Scratcha 2016 w MIT (Scratch Foundation), Światowa Konferencja Scratcha 2017 w Bordeaux (Scratch Foundation). Od 2017 r. członkini Komitetu Głównego Olimpiady Cyfrowej (Fundacja Nowoczesna Polska). Mastertrenerka w programie Cybernauci (edukacja dot. bezpieczeństwa w sieci) realizowanym przez Fundację Nowoczesna Polska. W 2017 r. znalazła się na ogłoszonej przez Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych liście 100 osób szczególnie zasłużonych w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych w Polsce. Członkini grupy Superbelfrzy RP.

Patryk Zakrzewski

Patryk Zakrzewski

Członek Stowarzyszenia Demagog i koordynator Akademii Fact-Checkingu – projektu edukacyjnego skierowanego do uczniów, studentów i nauczycieli. Podczas warsztatów wyjaśnia, jak bronić się przed manipulacją w Internecie i w innych środkach przekazu. Niezmiennie zaciekawiony światem, bardzo często sięga po literaturę faktu i planuje kolejne podróże. Do niedawna mentor w poznańskiej szkole demokratycznej, w której dowiedział się, jak budować trwałe relacje z dziećmi i młodzieżą. Zwolennik edukacji wolnościowej i podejścia interdyscyplinarnego.

Angelika Tracz

Angelika Tracz

Studentka prawa oraz muzykologii na Uniwersytecie Warszawskim. Zawodowo zajmuje się zagadnieniami prawa oświatowego w czołowym wydawnictwie prawniczym, a w wolnych chwilach – muzykuje i pisze o muzykach. Z organizacjami pozarządowymi związana od kilku lat, obecnie pełni funkcję prezesa Stowarzyszenia Demagog, czyli pierwszej w Polsce organizacji fact-checkingowej. Współtwórczyni Akademii Fact-Checkingu – projektu, którego celem jest dostarczanie młodym ludziom niezbędnej wiedzy o sprawdzaniu faktów i odróżnianiu prawdy od kłamstwa w Internecie. Regularnie przeprowadza warsztaty w szkołach oraz na uniwersytetach, gdzie uczy krytycznego podejścia do informacji.

Katarzyna Szymielewicz

Katarzyna Szymielewicz

Prawniczka specjalizująca się w problematyce praw człowieka i nowych technologii. Współzałożycielka i prezeska Fundacji Panoptykon – polskiej organizacji broniącej praw człowieka w kontekście współczesnych form nadzoru nad społeczeństwem. Wiceprzewodnicząca European Digital Rights – koalicji 33 organizacji działających na rzecz praw cyfrowych w Europie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Development Studies w School of Oriental and African Studies. Laureatka Nagrody Radia TOK FM im. Anny Laszuk za 2012 r. Członkini Ashoki – międzynarodowej sieci zrzeszającej przedsiębiorców społecznych.

prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek
prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek

Tomasz Szkudlarek jest profesorem nauk humanistycznych, kieruje Zakładem Filozofii Wychowania i Studiów Kulturowych...
Wiesław Bartkowski
Wiesław Bartkowski

Projektant interakcji i badacz systemów złożonych. Działa na pograniczu informatyki, nauk społecznych i designu...
dr hab., prof. UAM Jacek Pyżalski
dr hab., prof. UAM Jacek Pyżalski

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki...
dr Michał Boni
dr Michał Boni

Od 2014 r. poseł do Parlamentu Europejskiego, członek m.in. Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych...
Beata Staszyńska-Hansen
Beata Staszyńska-Hansen

Reżyserka i producentka. Szkoleniowiec, ekspertka, współautorka koncepcji: Pokolenie (F) Fragmentacji i Dynamiczna Tożsamość (DT)...
dr Karol Piekarski
dr Karol Piekarski

Badacz kultury sieciowej, założyciel i dyrektor programowy Medialabu Katowice...
Przemysław Staroń
Przemysław Staroń

Dziecko neo, geek i pasjonat rzeczywistości, a z wykształcenia psycholog, kulturoznawca, religioznawca i filozof...
Aleksandra Czetwertyńska
Aleksandra Czetwertyńska

Specjalistka ds. otwartych zasobów edukacyjnych w fundacji Centrum Cyfrowe...
Alicja Pacewicz
Alicja Pacewicz

Współzałożycielka i ekspertka Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej...
Maciej Wojnicki
Maciej Wojnicki

Projektant, konstruktor, programista, twórca LOFI Robota...
dr hab., prof. UMCS Piotr Celiński
dr hab., prof. UMCS Piotr Celiński

Medioznawca, teoretyk mediów cyfrowych, animator kultury, profesor nadzwyczajny w Zakładzie Filozofii Polityki i Komunikacji Społecznej...
Van Ahn Dam
Van Ahn Dam

Urodzona w Wietnamie i wychowana w Polsce edukatorka i popularyzatorka nauki programowania...
dr hab. prof. SGH, Małgorzata Molęda-Zdziech
dr hab. prof. SGH, Małgorzata Molęda-Zdziech

Socjolożka (IS UW), antropolożka – (Université Réné Descartes, Paryż); doktor nauk humanistycznych UW, habilitacja z nauk o polityce...
Onno Hansen-Staszyński
Onno Hansen-Staszyński

Szkoleniowiec, ekspert, współautor koncepcji “Pokolenie (F) fragmentacji”. Magister nauk politycznych....
Oktawia Gorzeńska
Oktawia Gorzeńska

Oktawia Gorzeńska jest dyrektorką 17 LO w Gdyni – Szkoły z mocą zmieniania świata według Fundacji Ashoka, ekspertką transformacji i innowacji w edukacji, mówczynią TEDx...
Iwona Brzózka-Złotnicka
Iwona Brzózka-Złotnicka

Ekspertka edukacyjna, trenerka i popularyzatorka specjalizująca się w wykorzystaniu nowych technologii w procesie nauczania i uczenia się...
Angelika Tracz
Angelika Tracz

Studentka prawa oraz muzykologii na Uniwersytecie Warszawskim. Zawodowo zajmuje się zagadnieniami prawa oświatowego...
Patryk Zakrzewski
Patryk Zakrzewski

Członek Stowarzyszenia Demagog i koordynator Akademii Fact-Checkingu...
Katarzyna Szymielewicz
Katarzyna Szymielewicz

Prawniczka specjalizująca się w problematyce praw człowieka i nowych technologii. Współzałożycielka i prezeska Fundacji Panoptykon ...

ORGANIZATORZY

LOGO PTEM
wns

WSPÓŁORGANIZATORZY

logo_ECS_TIFF
experyment-logo-v1-pl-cmyk_Page1

PATRONI HONOROWI

PKdsUnesco

Komitet Organizacyjny

Komitet Lokalny

Komitet Honorowy

dr Grzegorz Ptaszek – przewodniczący

dr hab. Danuta Kępa-Figura, prof. UMCS

dr Magdalena Pataj

dr Joanna Bierówka

mgr Damian Gałuszka

mgr Anna Kalinowska

mgr Anna Gnatkowska

 

dr Grzegorz D. Stunża – przewodniczący

dr Maciej Dębski

Joanna Grzanka

Onno Hansen-Staszyński

dr Małgorzata Karczmarzyk

Beata Staszyńska-Hansen

Justyna Zborowska-Stunża

dr hab. Piotr Celiński, prof. UMCS (UMCS)

dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech, prof. SGH (Biuro Promocji Nauki PolSCA PAN w Brukseli)

Alicja Pacewicz (Centrum Edukacji Obywatelskiej)

dr hab. Grażyna Penkowska, prof. UG (UG)

dr Karol Piekarski (MediaLab Katowice)

prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek (UG)

 Van Anh Dam (Girls Code Fun)

Ważne daty

9 września 2018

przyjmowanie zgłoszeń do udziału

22 września 2018

potwierdzenie przyjęcia referatów

7 października 2018

dokonanie opłaty 

Warsztaty

Prowadzący: Angelika Tracz i Patryk Zakrzewski (Stowarzyszenie Demagog/Akademia Fact-Checkingu) 
 
Czas trwania: 90 minut
 
Data: 25.10
 
Limit miejsc: 20 osób

Podczas warsztatów rozłozłozona zostanie na czynniki pierwsze metoda fact-checku, za pomocą której analitycy Demagoga od lat sprawdzają wypowiedzi polityków pod kątem ich zgodności z rzeczywistością. Prowadzący pokażą, jakie sformułowanie można uznać za prawdziwe i wyjaśnią, na czym polega trudność z rozpoznawaniem manipulacji. Wraz z uczestnikami przyjrzą się z bliska najciekawszym przykładom zweryfikowanych stwierdzeń, by w kolejnym kroku uczestnicy samodzielnie dokonali analizy wypowiedzi. Podczas warsztatów nie zabraknie również wskazówek, w jaki sposób zachęcić do fact-checkingu uczniów! Oprócz tego przyznaja się do paru błędów i podzielą dobrymi praktykami. 
Prowadzący: Dorota Górecka, Barbara Krywoszejew (Fundacja Nowoczesna Polska)
 
Czas trwania: 90 minut
 
Data: 25.10
 
Limit miejsc: 20 osób
 

Uczestnicy warsztatu będą mieli okazję poznać różne sposoby pracy ze społecznością lokalną z wykorzystaniem mediów cyfrowych. Na przykładzie Europejskiego Standardu Edukacji Medialnej (EMELS) zobaczą, jak można diagnozować potrzeby odbiorców.  Następnie pracując w małych grupach, uczestnicy przygotują plan działania, które chcieliby zrealizować (np. festiwal, kampania, warsztat).

opłaty

Wszystkich chętnych do udziału w III Kongresie Edukacji Medialnej prosimy o przesyłanie zgłoszeń za pomocą formularza 

do 9 września 2018 r.

 

Zarówno czynny, jak i bierny udział w Kongresie wymaga rejestracji oraz dokonania opłaty.

Bierny udział tylko 1. dnia, BEZPŁATNY udział 2. dnia

60zł

 • dotyczy tylko nauczycieli i edukatorów
 • udział w obradach
 • przerwy kawowe
 • materiały konferencyjne
 • tylko dla 50 pierwszych rejestrujących się

bierny udział, bez udziału
w warsztatach

100zł

 • udział w obradach
 • przerwy kawowe
 • 2 obiady
 • materiały konferencyjne

bierny udział PLUS udział
w jednych warsztatach

150zł

 • udział w obradach
 • przerwy kawowe
 • 2 obiady
 • materiały konferencyjne
 • udział w warsztacie

czynny udział
z referatem,
bez udziału
w warsztatach

250zł

DLA CZŁONKÓW PTEM

350zł

DLA POZOSTAŁYCH OSÓB

 • udział w obradach
 • przerwy kawowe
 • 2 obiady
 • materiały konferencyjne
 • UDZIAŁ W UROCZYSTEJ KOLACJI
 • możliwość opublikowania tekstu w monografii zbiorowej lub czasopiśmie

czynny udział
z referatem
PLUS udział
w warsztatach

300zł

DLA CZŁONKÓW PTEM

400zł

dla pozostałych osób

 • udział w obradach
 • przerwy kawowe
 • 2 obiady
 • materiały konferencyjne
 • UDZIAŁ W UROCZYSTEJ KOLACJI
 • warsztat
 • możliwość opublikowania tekstu w monografii zbiorowej lub czasopiśmie

wpłaty

Wpłat prosimy dokonywać na numer konta:
Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej
51 1950 0001 2006 0055 0756 0002
Idea Bank
tytułem: kongres, nazwisko i imię uczestnika


Partnerzy

Sponsorzy

Formularz kontaktowy

Gdańsk - Gdynia

KongresEdukacjiMedialnej@gmail.com


Miejsce konferencji

I dzień – 25.10

Europejskie Centrum Solidarności, 
pl. Solidarności 1, 
Gdańsk

II dzień – 26.10

Centrum Nauki Experyment, 
aleja Zwycięstwa 96/98,
Gdynia

Close Menu