KongresEdukacjiMedialnej@gmail.com Gdańsk-Gdynia, 25-26 października 2018

III Kongres Edukacji Medialnej/Spotkanie badaczy i praktyków

Edukacja medialna w świecie cyfrowego konsumpcjonizmu.

Nowe technologie a solidarne i pluralistyczne społeczeństwo?

Gdańsk-Gdynia, 25-26 października 2018


Pod koniec lat dziewięćdziesiątych entuzjaści technologii spoglądali na wyszukiwarki jako na nadzwyczajną demokratyzację Internetu. Umożliwiały one twórcom treści z całego świata docierać do rozległej publiczności. Web 2.0 obiecał jednak jeszcze większą „demokratyzację” poprzez tworzenie się społeczności wirtualnych. Ale najnowsza historia rozwoju branży technologicznej i kultury cyfrowej przynosi inny – nawet przeciwny – efekt. Siła, która spowodowała przejrzystość i współpracę w chaotycznym świecie online, pociąga za sobą nieuczciwą konkurencję, zabieganie o uwagę klienta oraz zmieniające się jak w kalejdoskopie zniekształcenia rzeczywistości. Ramesh Srinivasan i Adam Fish w książce zatytułowanej „After the Internet” zauważają, że internet przestał być miejscem, w którym mamy do czynienia z rozproszoną komunikacją, a stał się przestrzenią, wykorzystywaną przez tych, którzy zarządzają i manipulują cyfrową infrastrukturą, najczęściej przedsiębiorstwa z branży technologicznej oraz rządy. W podobnym tonie o współczesnym Internecie wypowiada się jeden z jego współtwórców – Tim Berners-Lee – który twierdzi, że na naszych oczach Sieć – m.in. za sprawą inteligentnych algorytmów – przekształca się z przestrzeni stworzonej pierwotnie jako otwarta platforma służąca do wymiany myśli, dyskusji i współpracy w pole walki o władzę.

Niniejszy III Kongres Edukacji Medialnej chcemy poświęcić niezwykle aktualnemu i ważnemu zagadnieniu, czyli roli nowych technologii (oraz branży technologicznej) w świecie cyfrowego konsumpcjonizmu. Jednym z ważnych zadań stojących obecnie przed edukacją medialną jest zwrócenie uwagi na paradoks nowych technologii: z jednej strony sprzyjają demokratyzacji i pluralizacji, zaś z drugiej za sprawą zaawansowanych i nowoczesnych komputerowych technik obliczeniowych stają się narzędziem inwigilacji oraz manipulacji.

zapraszamy do dyskusji nad następującymi zagadnieniami:

programming-942487_1280

rola edukacji medialnej wobec postępującej algorytmizacji oraz technologizacji

human-2944064_1280

(cyfrowa) edukacja kulturalna - nowe narzędzia i metody

family-2755604_1280

formy manipulacji i dezinformacji online, w tym propaganda komputacyjna

code-2620118_1280

programowanie - nowe umiejętności obywatelskie?

cup-2734985_1280

korzystanie z technologii na rzecz społeczności lokalnych

stock-exchange-3087396_1280

nowe technologie jako narzędzia kontroli społecznej i politycznej

people-2557396_1280

działania edukacji medialnej na rzecz budowania solidarnego i demokratycznego społeczeństwa

telephone-586266_1280

narzędzia mobilne - platformy aktywności społecznej

sadness-2581083_1280

trolling internetowy, hejting, mowa nienawiści w mediach społecznościowych

keyboard-621830_1280

obrona przed fake news

smart-watch-821559_1920

edukacja interaktywna - nowe pokolenia, nowe interfejsy komunikowania

ORGANIZATORZY

LOGO PTEM
wns

Komitet Organizacyjny

Komitet Lokalny

Komitet Honorowy

dr Grzegorz Ptaszek – przewodniczący

dr hab. Danuta Kępa-Figura, prof. UMCS

dr Magdalena Pataj

dr Joanna Bierówka

mgr Damian Gałuszka

mgr Anna Kalinowska

mgr Anna Gnatkowska

 

dr Grzegorz D. Stunża – przewodniczący

dr Maciej Dębski

Joanna Grzanka

Onno Hansen-Staszyński

dr Małgorzata Karczmarzyk

Beata Staszyńska-Hansen

Justyna Zborowska-Stunża

dr hab. Piotr Celiński, prof. UMCS (UMCS)

dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech, prof. SGH (Biuro Promocji Nauki PolSCA PAN w Brukseli)

Alicja Pacewicz (Centrum Edukacji Obywatelskiej)

dr hab. Grażyna Penkowska, prof. UG (UG)

dr Karol Piekarski (MediaLab Katowice)

prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek (UG)

 Van Anh Dam (Girls Code Fun)

Ważne daty

9 września 2018

przyjmowanie zgłoszeń do udziału

22 września 2018

potwierdzenie przyjęcia referatów

7 października 2018

dokonanie opłaty 

opłaty

Wszystkich chętnych do udziału w III Kongresie Edukacji Medialnej prosimy o przesyłanie zgłoszeń za pomocą formularza 

do 9 września 2018 r.

 

Zarówno czynny, jak i bierny udział w Kongresie wymaga rejestracji oraz dokonania opłaty.

bierny udział, bez udziału
w warsztatach

100zł

 • udział w obradach
 • przerwy kawowe
 • 2 obiady
 • materiały konferencyjne

bierny udział PLUS udział
w jednych warsztatach

150zł

 • udział w obradach
 • przerwy kawowe
 • 2 obiady
 • materiały konferencyjne
 • udział w warsztacie

czynny udział
z referatem,
bez udziału
w warsztatach

250zł

DLA CZŁONKÓW PTEM

350zł

DLA POZOSTAŁYCH OSÓB

 • udział w obradach
 • przerwy kawowe
 • 2 obiady
 • materiały konferencyjne
 • UDZIAŁ W UROCZYSTEJ KOLACJI
 • możliwość opublikowania tekstu w monografii zbiorowej lub czasopiśmie

czynny udział
z referatem
PLUS udział
w warsztatach

300zł

DLA CZŁONKÓW PTEM

400zł

dla pozostałych osób

 • udział w obradach
 • przerwy kawowe
 • 2 obiady
 • materiały konferencyjne
 • UDZIAŁ W UROCZYSTEJ KOLACJI
 • warsztat
 • możliwość opublikowania tekstu w monografii zbiorowej lub czasopiśmie

wpłaty

Wpłat prosimy dokonywać na numer konta:
Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej
51 1950 0001 2006 0055 0756 0002
Idea Bank
tytułem: kongres, nazwisko i imię uczestnika

Partnerzy

Sponsorzy

Formularz kontaktowy

Gdańsk - Gdynia

KongresEdukacjiMedialnej@gmail.com

Close Menu