KongresEdukacjiMedialnej@gmail.com Gdańsk-Gdynia, 25-26 października 2018

III Kongres Edukacji Medialnej/Spotkanie badaczy i praktyków

Edukacja medialna w świecie cyfrowego konsumpcjonizmu.

Nowe technologie a solidarne i pluralistyczne społeczeństwo?

Gdańsk-Gdynia, 25-26 października 2018


Pod koniec lat dziewięćdziesiątych entuzjaści technologii spoglądali na wyszukiwarki jako na nadzwyczajną demokratyzację Internetu. Umożliwiały one twórcom treści z całego świata docierać do rozległej publiczności. Web 2.0 obiecał jednak jeszcze większą „demokratyzację” poprzez tworzenie się społeczności wirtualnych. Ale najnowsza historia rozwoju branży technologicznej i kultury cyfrowej przynosi inny – nawet przeciwny – efekt. Siła, która spowodowała przejrzystość i współpracę w chaotycznym świecie online, pociąga za sobą nieuczciwą konkurencję, zabieganie o uwagę klienta oraz zmieniające się jak w kalejdoskopie zniekształcenia rzeczywistości. Ramesh Srinivasan i Adam Fish w książce zatytułowanej „After the Internet” zauważają, że internet przestał być miejscem, w którym mamy do czynienia z rozproszoną komunikacją, a stał się przestrzenią, wykorzystywaną przez tych, którzy zarządzają i manipulują cyfrową infrastrukturą, najczęściej przedsiębiorstwa z branży technologicznej oraz rządy. W podobnym tonie o współczesnym Internecie wypowiada się jeden z jego współtwórców – Tim Berners-Lee – który twierdzi, że na naszych oczach Sieć – m.in. za sprawą inteligentnych algorytmów – przekształca się z przestrzeni stworzonej pierwotnie jako otwarta platforma służąca do wymiany myśli, dyskusji i współpracy w pole walki o władzę.

Niniejszy III Kongres Edukacji Medialnej chcemy poświęcić niezwykle aktualnemu i ważnemu zagadnieniu, czyli roli nowych technologii (oraz branży technologicznej) w świecie cyfrowego konsumpcjonizmu. Jednym z ważnych zadań stojących obecnie przed edukacją medialną jest zwrócenie uwagi na paradoks nowych technologii: z jednej strony sprzyjają demokratyzacji i pluralizacji, zaś z drugiej za sprawą zaawansowanych i nowoczesnych komputerowych technik obliczeniowych stają się narzędziem inwigilacji oraz manipulacji.

zapraszamy do dyskusji nad następującymi zagadnieniami:

programming-942487_1280

rola edukacji medialnej wobec postępującej algorytmizacji oraz technologizacji

human-2944064_1280

(cyfrowa) edukacja kulturalna - nowe narzędzia i metody

family-2755604_1280

formy manipulacji i dezinformacji online, w tym propaganda komputacyjna

code-2620118_1280

programowanie - nowe umiejętności obywatelskie?

cup-2734985_1280

korzystanie z technologii na rzecz społeczności lokalnych

stock-exchange-3087396_1280

nowe technologie jako narzędzia kontroli społecznej i politycznej

people-2557396_1280

działania edukacji medialnej na rzecz budowania solidarnego i demokratycznego społeczeństwa

telephone-586266_1280

narzędzia mobilne - platformy aktywności społecznej

sadness-2581083_1280

trolling internetowy, hejting, mowa nienawiści w mediach społecznościowych

keyboard-621830_1280

obrona przed fake news

smart-watch-821559_1920

edukacja interaktywna - nowe pokolenia, nowe interfejsy komunikowania

Zaproszeni goście

prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek
prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek

Tomasz Szkudlarek jest profesorem nauk humanistycznych, kieruje Zakładem Filozofii Wychowania i Studiów Kulturowych...
Beata Staszyńska-Hansen
Beata Staszyńska-Hansen

Reżyserka i producentka. Szkoleniowiec, ekspertka, współautorka koncepcji: Pokolenie (F) Fragmentacji i Dynamiczna Tożsamość (DT)...
Patryk Zakrzewski
Patryk Zakrzewski

Członek Stowarzyszenia Demagog i koordynator Akademii Fact-Checkingu...
Anna Gnatkowska
Anna Gnatkowska

Nauczyciel konsultant Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Ośrodku Nowoczesnych Technologii...
Natalia Grzywacz-Leszkowska
Natalia Grzywacz-Leszkowska

Kierownik działu Rozwoju i Współpracy w Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni...
dr Karol Piekarski
dr Karol Piekarski

Badacz kultury sieciowej, założyciel i dyrektor programowy Medialabu Katowice...
Marcin Paks
Marcin Paks

Dyrektor ds. Współpracy z Sektorem Edukacji BeCREO Technologies Sp. z o.o....
dr hab. prof. SGH, Małgorzata Molęda-Zdziech
dr hab. prof. SGH, Małgorzata Molęda-Zdziech

Socjolożka (IS UW), antropolożka – (Université Réné Descartes, Paryż); doktor nauk humanistycznych UW, habilitacja z nauk o polityce...
Iwona Brzózka-Złotnicka
Iwona Brzózka-Złotnicka

Ekspertka edukacyjna, trenerka i popularyzatorka specjalizująca się w wykorzystaniu nowych technologii w procesie nauczania i uczenia się...
Van Anh Dam
Van Anh Dam

Urodzona w Wietnamie i wychowana w Polsce edukatorka i popularyzatorka nauki programowania...
Maciej Wojnicki
Maciej Wojnicki

Projektant, konstruktor, programista, twórca LOFI Robota...
Aleksandra Czetwertyńska
Aleksandra Czetwertyńska

Specjalistka ds. otwartych zasobów edukacyjnych w fundacji Centrum Cyfrowe...
Onno Hansen-Staszyński
Onno Hansen-Staszyński

Szkoleniowiec, ekspert, współautor koncepcji “Pokolenie (F) fragmentacji”. Magister nauk politycznych....
Angelika Tracz
Angelika Tracz

Studentka prawa oraz muzykologii na Uniwersytecie Warszawskim. Zawodowo zajmuje się zagadnieniami prawa oświatowego...
Dr Grzegorz Stunża
Dr Grzegorz Stunża

Wykładowca, badacz, trener i autor materiałów edukacyjnych...
Przemysław Staroń
Przemysław Staroń

Dziecko neo, geek i pasjonat rzeczywistości, a z wykształcenia psycholog, kulturoznawca, religioznawca i filozof...
dr hab., prof. UMCS Piotr Celiński
dr hab., prof. UMCS Piotr Celiński

Medioznawca, teoretyk mediów cyfrowych, animator kultury, profesor nadzwyczajny w Zakładzie Filozofii Polityki i Komunikacji Społecznej...
Katarzyna Szymielewicz
Katarzyna Szymielewicz

Prawniczka specjalizująca się w problematyce praw człowieka i nowych technologii. Współzałożycielka i prezeska Fundacji Panoptykon ...
Alicja Pacewicz
Alicja Pacewicz

Współzałożycielka i ekspertka Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej...
Wiesław Bartkowski
Wiesław Bartkowski

Projektant interakcji i badacz systemów złożonych. Działa na pograniczu informatyki, nauk społecznych i designu...
dr Michał Boni
dr Michał Boni

Od 2014 r. poseł do Parlamentu Europejskiego, członek m.in. Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych...
dr hab., prof. UAM Jacek Pyżalski
dr hab., prof. UAM Jacek Pyżalski

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki...
Oktawia Gorzeńska
Oktawia Gorzeńska

Oktawia Gorzeńska jest dyrektorką 17 LO w Gdyni – Szkoły z mocą zmieniania świata według Fundacji Ashoka, ekspertką transformacji i innowacji w edukacji, mówczynią TEDx...
Radosław Nowak
Radosław Nowak

pedagog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, szkoleniowiec oraz członek zarządu głównego Polskiej Federacji Społeczności Terapeutycznych...

ORGANIZATORZY

LOGO PTEM
wns

WSPÓŁORGANIZATORZY

logo_ECS_TIFF
experyment-logo-v1-pl-cmyk_Page1

Partner główny

01_KAS_Logo_Opt_CMYK_Blau

Komitet Organizacyjny

Komitet Lokalny

Komitet Honorowy

dr Grzegorz Ptaszek – przewodniczący

dr hab. Danuta Kępa-Figura, prof. UMCS

dr Magdalena Pataj

dr Joanna Bierówka

mgr Damian Gałuszka

mgr Anna Kalinowska

mgr Anna Gnatkowska

 

dr Grzegorz D. Stunża – przewodniczący

dr Maciej Dębski

Joanna Grzanka

Onno Hansen-Staszyński

dr Małgorzata Karczmarzyk

Beata Staszyńska-Hansen

Justyna Zborowska-Stunża

dr hab. Piotr Celiński, prof. UMCS (UMCS)

dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech, prof. SGH (Biuro Promocji Nauki PolSCA PAN w Brukseli)

Alicja Pacewicz (Centrum Edukacji Obywatelskiej)

dr hab. Grażyna Penkowska, prof. UG (UG)

dr Karol Piekarski (MediaLab Katowice)

prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek (UG)

 Van Anh Dam (Girls Code Fun)

Ważne daty

9 września 2018

przyjmowanie zgłoszeń do udziału

22 września 2018

potwierdzenie przyjęcia referatów

7 października 2018

dokonanie opłaty 

Warsztaty

Prowadzący: Angelika Tracz i Patryk Zakrzewski (Stowarzyszenie Demagog/Akademia Fact-Checkingu) 
 
Czas trwania: 90 minut
 
Data: 25.10
 
Limit miejsc: 20 osób
Podczas warsztatów rozłozłozona zostanie na czynniki pierwsze metoda fact-checku, za pomocą której analitycy Demagoga od lat sprawdzają wypowiedzi polityków pod kątem ich zgodności z rzeczywistością. Prowadzący pokażą, jakie sformułowanie można uznać za prawdziwe i wyjaśnią, na czym polega trudność z rozpoznawaniem manipulacji. Wraz z uczestnikami przyjrzą się z bliska najciekawszym przykładom zweryfikowanych stwierdzeń, by w kolejnym kroku uczestnicy samodzielnie dokonali analizy wypowiedzi. Podczas warsztatów nie zabraknie również wskazówek, w jaki sposób zachęcić do fact-checkingu uczniów! Oprócz tego przyznaja się do paru błędów i podzielą dobrymi praktykami. 
Prowadzący: Dorota Górecka, Barbara Krywoszejew (Fundacja Nowoczesna Polska)
 
Czas trwania: 90 minut
 
Data: 25.10
 
Limit miejsc: 20 osób
 

Uczestnicy warsztatu będą mieli okazję poznać różne sposoby pracy ze społecznością lokalną z wykorzystaniem mediów cyfrowych. Na przykładzie Europejskiego Standardu Edukacji Medialnej (EMELS) zobaczą, jak można diagnozować potrzeby odbiorców.  Następnie pracując w małych grupach, uczestnicy przygotują plan działania, które chcieliby zrealizować (np. festiwal, kampania, warsztat).

Prowadzący: Anna Gnatkowska
 
Czas trwania: 90 minut
 
Data: 25.10
 
Limit miejsc: 20 osób
Opis:  warsztaty z licznymi pomysłami na urozmaicenie zajęć, w czasie których zaprezentowane będą min.: inspirujące filmy edukacyjne, elementy myślografii (rysowane lekcje), generowanie i wykorzystanie kodów QR. Na warsztatach autorka zaprezentuje i od razu przetestuje z uczestnikami, metody aktywizujące zarówno nauczyciela, jak i uczniów. Zawsze ma przy sobie nietypowe pomoce dydaktyczne np. rury, zawory i… rajtuzki dziecięce, wszystko po to, aby pomóc w zapamiętywaniu.
Prowadzący: Marcin Paks
 
Czas trwania: 90 minut.
 
Data: 25.10.
 
Limit miejsc: 20 osób.
 
Opis: Konstruowanie realnie działających modeli badawczych, nauka programowania czy mechatronika… Holistyczna wizja edukacji od nauki programowania z polską grą Scottie Go! do konstruowania mobilnych laboratoriów badawczych z zestawem BECREO. Narzędzia badawcze tworzone przez uczniów, a wykorzystywane przez nauczycieli w korelacji międzyprzedmiotowej.  

opłaty

Wszystkich chętnych do udziału w III Kongresie Edukacji Medialnej prosimy o przesyłanie zgłoszeń za pomocą formularza 

do 9 września 2018 r.

 

Zarówno czynny, jak i bierny udział w Kongresie wymaga rejestracji oraz dokonania opłaty.

Bierny udział tylko 1. dnia, BEZPŁATNY udział 2. dnia

60zł

 • dotyczy tylko nauczycieli i edukatorów
 • udział w obradach
 • przerwy kawowe
 • materiały konferencyjne
 • tylko dla 50 pierwszych rejestrujących się

bierny udział, bez udziału
w warsztatach

100zł

 • udział w obradach
 • przerwy kawowe
 • 2 obiady
 • materiały konferencyjne

bierny udział PLUS udział
w jednych warsztatach

150zł

 • udział w obradach
 • przerwy kawowe
 • 2 obiady
 • materiały konferencyjne
 • udział w warsztacie

czynny udział
z referatem,
bez udziału
w warsztatach

250zł

DLA CZŁONKÓW PTEM

350zł

DLA POZOSTAŁYCH OSÓB

 • udział w obradach
 • przerwy kawowe
 • 2 obiady
 • materiały konferencyjne
 • UDZIAŁ W UROCZYSTEJ KOLACJI
 • możliwość opublikowania tekstu w monografii zbiorowej lub czasopiśmie

czynny udział
z referatem
PLUS udział
w warsztatach

300zł

DLA CZŁONKÓW PTEM

400zł

dla pozostałych osób

 • udział w obradach
 • przerwy kawowe
 • 2 obiady
 • materiały konferencyjne
 • UDZIAŁ W UROCZYSTEJ KOLACJI
 • warsztat
 • możliwość opublikowania tekstu w monografii zbiorowej lub czasopiśmie

wpłaty

Wpłat prosimy dokonywać na numer konta:
Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej
51 1950 0001 2006 0055 0756 0002
Idea Bank
tytułem: kongres, nazwisko i imię uczestnika


Partnerzy

Patroni medialni

Sponsorzy

Formularz kontaktowy

Gdańsk - Gdynia

KongresEdukacjiMedialnej@gmail.com


Miejsce konferencji

I dzień – 25.10

Europejskie Centrum Solidarności, 
pl. Solidarności 1, 
Gdańsk

II dzień – 26.10

Centrum Nauki Experyment, 
aleja Zwycięstwa 96/98,
Gdynia

Close Menu